JAALAN AMPUMARADAN VARAUSOHJEISTUS ULKOPUOLISILLE TAHOILLE


Ampumavuorojen varaukset tehdään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteella jaalanampumarata@gmail.com. Lisätietoja antaa tarvittaessa Martti Rastas, puh. 0400-799 099.

Tarkista radan varaukset ennen uuden varauksen tekemistä ampumaradan varauskalenterista:

Ampumaradan varauskalenteri 


Ulkopuolisella taholla on oikeus järjestää ampumakilpailut 1 krt / kausi, lauantaisin kilpailuaikana on max 4 h / kerta (klo 9 – 13 tai 13 – 17). Ulkopuolisten tahojen kilpailuaikana ampumaradalla voivat käydä harjoittelemassa muutkin sillä edellytyksellä, että harjoittelu ei häiritse kilpailutoimintaa.

Ajalla 1.7. – 15.10.2018 ulkopuolinen taho voi varata harjoitusammunta-aikoja keskiviikkoiltaisin klo 17 – 21 välisenä aikana vain 2 krt. Ulkopuolisten tahojen harjoitusaikana ampumaradalla voivat käydä harjoittelemassa muutkin.

Ulkopuolisten tahojen kilpailu- ja harjoitusammunnoissa on aina oltava paikalla Jaalan Metsästysseura ry:n tai Länsi-Jaalan Metsästäjät ry:n jäsen, joka huolehtii ampumaradan avaamisesta ja sulkemisesta sekä koneiden käytöstä. Jäsen voi olla ulkopuolisen tahon edustaja tai ulkopuolisen tahon tilaama ampumaradan valvoja. Ulkopuolisen tahon tilaamasta ampumaradan valvojasta Jaalan ampumarata veloittaa 40 € / valvontakerta.

Tilattaessa valvojaksi ampumaradan valvoja suositellaan ensisijaisesti tiedustelemaan radan viikkovalvojaa. Hänen ollessa estynyt, voidaan valvojaksi tiedustella vapaavalintaisesti jotakin toista ampumaradan valvojaa tai Jaalan Metsästysseura ry:n tai Länsi-Jaalan Metsästäjät ry:n jäsentä.

Ampumavuoron varauksessa on mainittava
 onko kyseessä kilpailu- vai harjoitusvuoro
 vuoron alkamis- ja päättymisaika
 ammuttavat lajit
 seuran yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero
 valvojana toimivan henkilön nimi ja puhelinnumero
 onko kyseessä seuran oma edustaja vai tilattu valvoja

Ampumasuoritukset tulisi ensisijaisesti tilittää suoraan pankkiin Jaalan ampumaradan tilille FI31 5751 1040 0094 80 OKOYFIHH. Tällöin maksun viestikenttään merkitään ammuttujen lajien suoritusmäärät lajeittain. Tarvittaessa voidaan lähettää myös lasku. Tällöin ampumasuoritusten määrät tulee ilmoittaa Raija Parkkilalle, email: raijaparkkila@hotmail.com, puh. 050-4101 808