JAALAN AMPUMARATA OHJEISTUS OMATOIMISEEN AMPUMAHARJOITTELUUN
(vain JMS:n ja LJM:n jäsenille) 
 
Ravintola Vanhassa Kelossa ollut kansio avaimineen on siirretty ampumaradan konttiin. 
 
Kontin lukon numeroyhdistelmä luovutetaan VAIN JMS:n ja LJM:n jäsenille, jotka sitoutuvat olemaan luovuttamatta numeroyhdistelmää seurojen ulkopuolisille tahoille. Numeroyhdistelmän saa ampumaratatoimikunnan jäseniltä.  
 
Yksittäisten jäsenten suoritukset kuitataan ammuntakorteilta tai maksetaan ampumaradan pankkitilille. Laskutusmenettely ei ole enää käytössä yksittäisten jäsenten kohdalla. Ainoastaan seurojen / seurueiden ammuntasuoritukset laskutetaan ampumakauden päätyttyä 15.10.2020 jälkeen. 
 
Kansiossa olevaan lomakkeeseen "Avainten kuittaus 2020" merkitään: 
 päivämäärä 
 kellonaika otettaessa ampumaradan avaimet ja kellonaika palautettaessa ampumaradan avaimet 
 avaimet ottaneen henkilön nimi (Tämä on TÄRKEÄ tieto) 
 
Ammuntojen jälkeen avaimet palautetaan ampumaradan konttiin ja jokainen ampuja merkitsee kansiossa olevaan henkilökohtaiseen ammuntasuoritusten valvontakorttiin:  
 yhteystietonsa 
 ampumiensa suoritusten MÄÄRÄT lajikohtaisiin sarakkeisiin
 ammuntakortin numeron, jolta suoritukset on mahdollisesti kuitattu TAI
 ammuntapäivänä ampumaradan pankkitilille maksetun suoritusten yhteissumman kultakin ammuntapäivältä 
 maksettaessa suoritukset ampumaradan pankkitilille tulee maksusta ilmetä: ampujan nimi, ammuntapäivä sekä erilajisten suoritusten määrät  
 
Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa:
Kari Teitto    Raija Parkkila
Puh. 040-7676 463    Puh. 050-4101 808
Email: teittokari@gmail.com  Email: raijaparkkila@hotmail.com