JAALAN AMPUMARATA OHJEISTUS  AMPUMAHARJOITTELUUN
 
Harjoitusammunnat 
Harjoitusammuntojen hinnat 
 haulikko 5 € / kierros 
 kivääri 2.50 € / kierros 
 pistooli 30 € / kausi 

Valvotut harjoitusammunnat 
Valvotut vuorot alkavat 10.5.2022 ja päättyvät 10.9.2022.
 Tiistaisin klo 17.30 - 20.00 haulikkolajit
 Torstaisin klo 17.30 - 20.00 hirvi
Viikkovalvojalla on halutessaan oikeus ammuttaa klo 21 asti.

Omatoimiset harjoitusammunnat 
Jaalan Metsästysseura ry:n ja Länsi-Jaalan Metsästäjät ry:n jäsenet voivat käydä omatoimisesti ampumassa radalla
 Tiistai - torstai klo 09.00 - 21.00
 Lauantai klo 09.00 - 17.00
Seuran jäsenillä on oikeus viedä radalle myös vieraitaan.

Maksutavat
Suositellaan pääasiassa ammuntakorttien käyttöä. Valvotuissa harjoituksissa käyvät lunastavat viikkovalvojalta itselleen ammuntakortin, joka maksetaan ampumaradan tilille ja josta kuitataan harjoitussuoritukset.

Omatoimisen ammuntaharjoittelun suoritusten kirjaamista varten ampumaradan konttiin toimitetaan ampumaradan avain sekä kansio, jossa oleviin Ammuntasuoritusten valvontakortteihin seuran jäsenet merkitsevät ammuntasuoritustensa määrät ja käyttämänsä maksutavan: joko kuittauksen ammuntakorteilta tai suorituksen VÄLITTÖMÄSTI ampumaradan pankkitilille ammuntakerroittain. Laskutusmenettely ei ole enää käytössä yksittäisten henkilöiden kohdalla. Seurojen ja seurueiden merkitsemät suoritukset laskutetaan entisen käytännön mukaisesti ampumakauden päätyttyä 15.10.2022 jälkeen, mikäli niitä ei ole maksettu varauksen tehneen seuran toimesta.

Ulkopuolisten tahojen kilpailu- / harjoitusvuorot 
Ulkopuolisten tahojen kilpailu- ja harjoitusammunnoissa on aina oltava paikalla Jaalan Metsästysseura ry:n tai Länsi-Jaalan Metsästäjät ry:n jäsen, joka huolehtii ampumaradan avaamisesta ja sulkemisesta sekä koneiden käytöstä. Jäsen voi olla ulkopuolisen tahon edustaja tai ulkopuolisen tahon tilaama ampumaradan valvoja (ensisijaisesti viikkovalvoja). Ulkopuolisen tahon tilaamasta ampumaradan valvojasta Jaalan ampumarata veloittaa 40 € / valvontakerta. Valvoja saa Jaalan ampumaradalta 40 €:n edestä ampumaseteleitä (á 4 €), joita voidaan käyttää harjoitusammuntojen kierrosmaksujen suoritukseksi. Ampumaseteleitä ansainnut valvoja ilmoittaa suorittamastaan valvontakerrasta Kari Teitolle välittömästi valvontavuoronsa jälkeen, jotta rahastonhoitaja saa tiedon valvontamaksun laskutusta ja sihteeri ampumaseteleiden luovutusta varten. 

Kilpailuajat
Ulkopuolisella taholla on oikeus järjestää ampumakilpailut 1 krt / kausi, lauantaisin kilpailuaikana on max 4 h / kerta (klo 9 - 13 tai 13 - 17). Ulkopuolisten tahojen kilpailuaikana ampumaradalla voivat käydä harjoittelemassa muutkin sillä edellytyksellä, että harjoittelu ei häiritse kilpailutoimintaa.

Harjoitusajat
Ajalla 10.5. - 15.10.2022 ulkopuolinen taho voi varata harjoitusammunta-aikoja keskiviikkoiltaisin klo 17 - 21 välisenä aikana vain 2 krt. Ulkopuolisten tahojen harjoitusaikana ampumaradalla voivat käydä harjoittelemassa muutkin. Ulkopuolisille tahoille ei myönnetä varausaikoja valvotuille harjoitusilloille.