Jaalan Metsästysseura ry. vaalii suomalaista metsästyskulttuuria, kunnioittaa hyviä metsästystapoja ja harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa monipuolista metsästystä. Metsästysmaat sijoittuvat vaihtelevissa maastotyypeissä n. 10 000 ha alueelle.

Seuran säännöt

Hirvenmetsästysohje

Eettiset ohjeet metsästäjille

Metsästyslainsäädäntö

Metsästysajat

Rauhoitusalueet kaudelle 2018-2019

Rauhoitusalueita ovat Hokkarinharju, Keskisaari, Suoniitty sekä Lampila Golf. Rauhoitusalueilla on pienpetopyynti sekä hirvijahti sallittu, paitsi golfkentän alueella.

Metsästyskiintiöt kaudelle 2018-2019

3 teertä (saa olla uros tai naaras), yksi uros metso, uros fasaani (20€/kpl) ja kaksi kaurista, Kaurispukki kevätmetsästys sallittu. Naaras fasaani ja koppelo on rauhoitettu, muu riista vapaa kiintiöistä.

Villisika kiintiöistä vapaa. Kaadettaessa ampujan ilmoitettava kaadosta sihteerille ja lähetettävä ASF näyte EVIRA:n, kopio tutkimuksesta lähetetään sihteerille Suomen sikayrittäjien maksaman avustuksen hakemista varten. Seura laskuttaa molemmat palkkiot. EVIRA:n palkkion seura maksaa ampujalle ja sikayrittäjien maksama palkkio jää seuran käyttöön. Villisian teurastus lahtivajalla sallittu.

Tarkista seuran kartasta metsästysalueet (karttaa päivitetään aina tarvittaessa).

Vieraskäytäntö

  • Jäsenistöllä on mahdollisuus viedä metsästysseuraamme kuulumattomia henkilöitä metsälle seuran vuokraamille alueille maksaessaan ns. vieraskortin. Koejäsenellä ei ole ko. oikeutta.
  • Kesäkokouksen päätöksellä vieraskortti on lunastettava ennen metsälle lähtöä ja pidettävä jahdissa mukana.
  • Vieraskortin hinta on 10 €/vieras ja jäsenellä on käytettävissään 15 kpl kortteja/metsästyskausi ja max 2 kpl/päivä.
  • Maksaessasi kortin käytä jäsenkirjeen mukana tulevaa valmista maksutositetta tai netissä maksaessasi merkitse viestikohtaan seuraavat tiedot: maksajan nimi, vieraan nimi ja jahtipäivä/jahtipäivät.
  • Tilinumero, johon maksu suoritetaan, on FI83 5751 1040 0006 87.
  • Pienpetopyynti on vapaa vierasmaksuista. Myös suurpetojahti on vapaa vierasmaksuista, mutta villisikajahti kuuluu vieraskorttikäytäntöön.
  • Muista, että jäsenen on oltava aina mukana metsällä ja saalis on isännän kiintiöistä pois.
  • Koiran koulutukseen ei tarvitse vieraskorttia. 

Suurpetojahti

Mahdollisiin suurpetojahteihin halukkaat ilmoittavat 1.10. mennessä nimensä ja puhelinnumeronsa Jari Okalle puh. 0500 354 141 ja Jari lisää nimet ”hälytyslistaan”. Ilmoittautuminen on sitova ja se on tehtävä aina vuosittain.


Kolarihirvijäljestykseen

Halukkaat ilmoittautuvat 30.9. mennessä Jari Okalle 0500 354 141. Kolarihirvijäljestykseen osallistujan on huomioitava, että kyseessä on viranomaisille annettava virka-apu ja edellyttää, että listalle nimensä ilmoittanut on tavoitettavissa ympäri vuorokauden ja saatavissa kolaripaikalle kohtuullisessa ajassa.

Pienpetopyyntikilpailu

Jatkuu entisin säännöin. Kilpailukorttien palautus 15.1.2019 mennessä seuran sihteerille, sen jälkeen palautetut kortit eivät osallistu kilpailuun.

Saalisilmoitus

Palauta seuran sihteerille 15.1.2018 mennessä, vaikka et olisikaan saanut saalista.

 

Metsästysaikana:

Muista metsällä liikkuessasi hyvät metsästystavat sekä kunnioitus maanomistajia ja muita maastossa liikkujia kohtaan. Muista myös asetuksien mukainen riittävä etäisyys asutuksiin (150m). Mielellään enemmän niin vältytään turhilta sanomisilta.

Hyvää ja turvallista jahtikautta!

 

 jahti.jpg